Brancheorganisatie

ANBOS is een brancheorganisatie met bijna 5.000 leden die zich met schoonheidsverzorging bezighouden. ANBOS-leden zijn gediplomeerde schoonheidsspecialisten. ANBOS is dé belangenbehartiger en dienstverlener voor de gediplomeerde schoonheidsspecialist. ANBOS bevordert een gezonde ontwikkeling van de branche schoonheidsverzorging. Hierbij staat belangenbehartiging van de leden op sociaal, vaktechnisch en bedrijfseconomisch gebied voorop. Kwaliteit en het verder professionaliseren van het ondernemerschap in de branche zijn hierbij de speerpunten.

ANBOS is representatief voor de hele schoonheidsverzorgingbranche. De organisatie wordt erkend als de woordvoerder van de schoonheidsspecialisten, zowel binnen de branche als door de overheid en nationale en internationale organisaties.

Beautycase is aangesloten bij ANBOS.

anbos-schild4